Skip to content

Zarządzanie lekami opioidowymi cz.2

2 dni ago

127 words

Przez pryzmat opium widzimy rozwój farmakopolityki RPA, procesy, które konstytuowały nowoczesność zarówno państwa, jak i farmaceutyków. Nie oznacza to, że procesy te regulowały, de facto lub de iure, konsumpcję medyczną i praktyki zdrowotne mieszkańców RPA, lub że drogi dostępu pozostawały zmonopolizowane przez formalnie objęte sankcjami instytucje 26-29 Ponieważ rosły zdolności państwowe w zakresie standaryzacji i…

Zarządzanie lekami opioidowymi cz.1

2 dni ago

121 words

Polityczne zarządzanie lekami opioidowymi dla podmiotów skategoryzowanych według różnych definicji stanów cywilnych i nieciężkich było znaczącym wydarzeniem w szerszym kontekście nowoczesnego rzemiosła RPA.25 Był to moment, w którym oficjalna legitymacja opium wykorzystuje użytkowników i spekulantów została określona w kategoriach demograficznych. zgodnie z zmieniającymi się agendami politycznymi i gospodarczymi potężnych aktorów. Samoregulacja narkotyków i leków długo…