Skip to content

Jak możemy poprawić krajobraz translacji, aby szybciej wyleczyć cukrzycę typu 1 cd

3 miesiące ago

757 words

Można tego uniknąć, gdyby negocjacje między naukowcami, przemysłem i przedstawicielstwem prawnym rozpoczęły się wcześniej, aby można było osiągnąć więcej wzajemnego zrozumienia kwestii naukowych i związanych z tłumaczeniem. Przeszkody dla współpracy IP. Obecnie środowiska akademickie, przemysł i reprezentacja prawna często pracują w oddzielnych obozach. Zdarzały się liczne przypadki, w których ochrona patentowa została zniszczona, ponieważ przemysł nie starał się o wkład naukowy, a odwrotnie – ponieważ instytucje naukowe nie poszukiwały specjalistycznej pomocy prawnej i wkładu przemysłu. Wiele biur transferu technologii w instytucjach akademickich nie ma odpowiednich zasobów, aby zbudować odpowiednie portfele patentowe potrzebne do ochrony nowego wynalazku. Ponadto, jeśli firma nie jest zainteresowana nową technologią, biura transferu technologii w instytucjach akademickich dążą do uzyskania patentów i poszukują innych licencjobiorców, nie szukając przy tym dodatkowego dodatkowego wkładu ze strony badacza. Przywództwo w instytucjach, na uniwersytetach iw przemyśle musi rozumieć ogrom tego problemu i wdrażać zmiany strukturalne, które wymuszają częstszą i sprawniejszą komunikację. Kluczowe znaczenie ma poprawa komunikacji między wynalazcą, zainteresowanymi firmami, doradcami prawnymi i biurami transferu technologii, tak aby zminimalizować ochronę IP wynikającą z wczesnych odkryć (rysunek 1). . Uczciwa wartość rynkowa.. Przepaść między środowiskiem akademickim a przemysłem, mająca na celu przełożenie podstawowych odkryć naukowych na terapeutyki, często wiąże się również z konieczności z różnymi perspektywami dotyczącymi interesów humanitarnych i handlowych. Przemysł musi zwracać uwagę na inwestorów i względy rynkowe, które są ważnymi kwestiami, które często nie są w pełni doceniane w kręgach akademickich. Ponadto naukowcy mają niewielki wgląd w pełne koszty i ryzyko związane z opracowywaniem leków. Często negocjacje między środowiskiem akademickim, przemysłem i organami finansowymi są wstrzymywane w ich działach rozwoju biznesu i transferu technologii, ponieważ negocjacje są prowadzone w oparciu o założenie, że uczciwa wartość rynkowa jest maksymalną wartością, jaką można uzyskać. Uznanie istniejącej wartości, w której strony są nagradzane kamieniami milowymi i nagrodami niższego szczebla współmiernymi z sukcesem, a także koncentrowanie się na społecznych celach postępu nauki i medycyny na korzyść pacjentów, może poprawić filozoficzne podejście wszystkich stron po przybyciu na miejsce. stół negocjacyjny. Należy również rozważyć przepisy, które zachęcają przemysł do korzystania z nieużywanych własności intelektualnych i odkładają na półki nowe jednostki molekularne (tj. Małe cząsteczki nowo opracowane w procesie odkrywania leków) grupom akademickim i nienastawionym na zysk w celu dalszego rozwoju tłumaczeń z przyczyn humanitarnych. Uważamy, że kluczowe znaczenie ma osiągnięcie sprawiedliwego i sprawiedliwego kompromisu między interesami handlowymi i humanitarnymi. Umowy o przeniesienie materiału. Różnice i brak komunikacji między środowiskiem akademickim a przemysłem w zakresie rozwoju podstawowych odkryć naukowych doprowadziły również do znacznych opóźnień w akademickich interakcjach naukowych. Poświęca się znaczny wysiłek i poświęca czas na zawieranie porozumień dotyczących transferu materiałów, które utrudniają naukowy rozwój. Te nieefektywności można poprawić, ustanawiając istniejące wcześniej umowy licencyjne na parasol, które umożliwiają naukową współpracę akademicko-przemysłową. Na przykład między firmą Genentech Inc. a Uniwersytetem Kalifornijskim i Uniwersytecie Stanforda oraz między Kyowa Hakko Kirin a Instytutem Alergologii i Immunologii La Jolla zostały podpisane główne umowy. Umowy te określają, w jaki sposób zostaną przydzielone nowo wygenerowane adresy IP oraz w jaki sposób będą udostępniane odczynniki. W przypadku Instytutu Alergologii i Immunologii La Jolla porozumienie instytucjonalne zapewnia także dodatkowe fundusze wszystkim badaczom, a nie konkretnym badaczom. W tych przypadkach usunięto główne przeszkody, które zazwyczaj utrudniają dostosowanie sektora akademickiego do przemysłu, aby naukowcy akademiccy i przemysłowi mogli skupić się na odpowiednich zagadnieniach naukowych. Rezultatem jest regularne udostępnianie danych i negocjacje prawne, które posuwają się naprzód szybciej, torując drogę dla szybszych postępów naukowych i tłumaczenia klinicznego. Partnerstwa publiczno-prywatne w celu koordynacji współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem Organizacje patronackie o szczególnych interesach chorobowych podjęły również starania w celu koordynacji współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim. Jednym z takich nowych partnerstw publiczno-prywatnych jest niedawno uruchomiona inicjatywa na rzecz innowacyjnych leków (IMI), ogólnoeuropejska inicjatywa badawczo-rozwojowa, która ma otrzymać około 2 miliardów euro finansowania w ciągu najbliższych 10 lat (7, 8)
[więcej w: pierogi z mąki orkiszowej, lks beskid brenna, strażak pielgrzymowice ]
[patrz też: lks beskid brenna, przedszkole strumień, olza pogwizdów ]