Skip to content

Treści i tolerancja transplantacji ad 6

1 miesiąc ago

287 words

Na podstawie tych badań, my i inni wysunęliśmy hipotezę, że takie zmniejszenie wyjątkowo dużej liczby potencjalnie przeszczepialnych niszczących komórek T ułatwi immunoregulację przez podgrupy Treg, promując i utrzymując stan tolerancji (9). Następnie ta hipoteza została wzmocniona przez inne grupy, które zademonstrowały role zarówno w naturalnie występujących, jak i indukowanych podgrupach Treg w rozwoju allotolerancji uzyskanej poprzez blokadę kostymulacyjną (27, 54). W rezultacie coraz częściej proponuje się, że protokoły tolerancji transplantacyjnej, które są ukierunkowane na alloreaktywne limfocyty T do delecji, muszą specjalnie oszczędzać Treg (1). W związku z tym, Strom i współpracownicy wykazali niedawno, że selektywną lizę nieregulawalnych limfocytów T CD25 + i utrzymywanie się komórek Treg można osiągnąć przez podawanie agonistycznego białka fuzyjnego receptora IL-2Acc. Rzeczywiście, podawanie tego białka fuzyjnego w połączeniu z selektywną blokadą sygnalizacji IL-15, która jest ważna dla proliferacji komórek T efektorowych i generowania pamięci, spowodowało akceptację przeszczepu w bardzo rygorystycznym modelu przeszczepu (67). Podsumowując, raporty te silnie wspierają ideę, że delecje i regulacje odgrywają uzupełniającą rolę w rozwoju tolerancji przeszczepów. Zwiększyło to potencjał ekspansji / promocji ex vivo komórek regulatorowych, które mogłyby być następnie wykorzystane jako immunoterapia adopcyjna w transplantacji. Ustalenie, czy takie podejście jest wykonalne, będzie niewątpliwie przedmiotem badań przez wiele lat. Być może przedwczesne jest przewidywanie, czy się uda, ale nie jest jeszcze przedwczesne stwierdzenie, że Tregi w transplantacji wreszcie przybyły. Footnotes Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali, że nie ma konfliktu interesów.
[patrz też: wisła strumień, pełnia księżyca a samopoczucie, odklejenie siatkówki oka ]
[hasła pokrewne: pozycja na rowerze szosowym, leczenie żylaków kończyn dolnych, strażak pielgrzymowice ]