Początki Wisły Strumień

Nieoficjalna strona internetowa Wisły Strumień

Początki Wisły Strumień

W oficjalnych źródłach jako rok założenia Wisły Strumień podany jest 1920. To jednak nie do końca zgodna z rzeczywistością informacja. Dwa lata po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w Strumieniu faktycznie powstało towarzystwo sportowe, jednak był to Klub Sportowy „Viktoria”.

Viktoria i Sokół

Viktoria Strumień została założona przez amatorów sportu pragnących krzewić kulturę fizyczną również na ziemi strumieńskiej. Klub ten, oprócz fanów piłki nożnej, zrzeszał także miłośników strzelectwa i gimnastyki. Jednak po pierwszym okresie entuzjazmu mieszkańców Strumienia wobec nowej organizacji zainteresowanie poczęło maleć, tym bardziej, że o uwagę gimnastyków zaczęła rywalizować założona w 1925 roku strumieńska filia cieszyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”; strzelcy z kolei utworzyli swój związek. W obliczu wciąż silnego zainteresowania piłką nożną ostatecznie „Sokół” przejął byłych zawodników „Viktorii” i zadbał o utworzenie nowej drużyny. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli działacze piłkarscy, Józef Jazowy i Wiktor Pusz. Jazowy to zasłużony działacz na rzecz miasta, uwzględniony w najważniejszej pozycji o strumieńskiej historii: „Strumień: z dziejów miasta od początków do 1939”. Z kolei młody, urodzony w 1909 roku Pusz wsławił się podczas drugiej wojny światowej jako działacz ruchu oporu, a potem żołnierz jednostki wyzwalającej obóz koncentracyjny Gross-Rossen.

Przed Wisłą

Nowy klub, nazwany po prostu KS Strumień, nie był jeszcze Wisłą. Jego zarząd wybrano w kwietniu 1933 roku, a dzięki działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zaangażowanego w krzewienie sportu wśród strumienian, oraz anonsom w gazetach już w kolejnym roku udało się zorganizować szereg meczów z lokalnymi drużynami, w tym turniej, w którym zagrali również rezerwiści batalionu roboczego ze Strumienia oraz piłkarze Ruchu Radzionków. KS Strumień pewnie zwyciężył w tych zmaganiach.

Bramka

W okresie międzywojennym poziom piłkarski strumieńskich drużyn wahał się w zależności od pozasportowych okoliczności. Niekorzystnie wpłynęła na niego między innymi likwidacja ochotniczych drużyn robotniczych, która miała miejsce w połowie lat 30. XX wieku. Część piłkarzy rozwiązanego zespołu trafiła jednak do głównej ekipy miasta – KS Strumień. Poprawiło to stan kadrowy i postawę klubu. Wkrótce jednak rozwój futbolu w Strumieniu, podobnie jak w Polsce i na całym świecie, zahamowała wojna.

Dopiero w trzy lata po zakończeniu działań wojennych, w 1948 roku, strumieński klub uzyskał obecną nazwę – Wisła. Pełna nazwa brzmiała Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Strumień, ponieważ właśnie do Ludowych Zespołów Sportowych dołączyła drużyna ze Strumienia.